Veelgestelde vragen

1. Is een Finnla woning duurder dan een traditioneel gebouwde woning?
2. Wat kost een Finnla woning?
3. Waaruit bestaat het onderhoud?
4. Is de brandverzekering duurder?
5. Aan welke voorschriften dien ik mij te houden?
6. Hebben gemeenten of welstand problemen met een houten huis?
7. Wat is de marktwaarde van een houten huis bij eventuele verkoop?

8. Moet een houten huis van binnen ook geheel van hout zijn?
9. Waarom past Finnla hoofdzakelijk verlijmd (gelamineerd) hout toe?
10. Behoort zelfbouw tot een reële mogelijkheid ?
11. Hoeveel tijd zit er tussen eerste schets en daadwerkelijke bouw?
12. Finnla verzorgt ook de bouw? Wat houdt dat in?
13. Waar dien ik rekening mee te houden bij het kopen van een kavel?

1. Is een Finnla woning duurder dan een traditioneel gebouwde woning?
Nee, een Finnla woning is beslist niet duurder dan een traditioneel gebouwde woning. Vaak is het zelfs zo dat als u de afwerking van een traditioneel gebouwde woning op hetzelfde niveau zou brengen als een Finnla woning, laatstgenoemde nog wat goedkoper is. Daarnaast staan Finnla woningen bekent om de snelle bouwtijd wat kostenbesparend kan werken.
terug naar overzicht

2. Wat kost een Finnla woning?
Dit is een redelijk moeilijk te beantwoorden vraag omdat de uiteindelijke prijs van een woning afhankelijk is van een groot aantal factoren. Wij noemen enkele factoren: type fundering, grootte van de woning, gewenst afwerkingsniveau, moeilijkheidsgraad, etc. Voor een gemiddeld sleutelklaar gebouwd huis kunt u een (bruto) m³ prijs aanhouden van ca. € 395,- exclusief BTW waarbij afwijkingen zowel naar boven als naar beneden mogelijk zijn, onder andere afhankelijk van uw persoonlijke wensen.
Indien u de woning bijvoorbeeld geheel zelf gaat bouwen, onder begeleiding van een ervaren Finnla uitvoerder, kunt u al gauw enige tienduizenden euro’s op de bouwprijs besparen ten opzichte van sleutelklare bouw, waarbij u dan wel alle werkzaamheden zelf uitvoert. Casco bouw door Finnla is uiteraard ook mogelijk en geheel in overleg af te stemmen op uw casco-wensen.
terug naar overzicht

3. Waaruit bestaat het onderhoud?
De onderhoudsintervallen beperken zich, mits u gebruik maakt van een halfdekkende beits, tot het eenmaal in de zeven à acht jaar beitsen van uw woning. Indien u een volledig transparante beits gebruikt dient u de behandeling eenmaal in de drie à vier jaar te herhalen. Deze werkzaamheden zijn op redelijk eenvoudige wijze door uzelf uit te voeren.
terug naar overzicht

4. Is de brandverzekering duurder?
Nee, de brandverzekering is niet duurder voor een houten huis. De premie die de grote maatschappijen rekenen is gelijk aan de premie die u zou betalen voor een stenen huis.
terug naar overzicht

5. Aan welke voorschriften dien ik mij te houden?
Bijna elke gemeente in Nederland is verplicht om een welstandsnota te schrijven. Hierin staat vermeld welke uitgangspunten en regels u dient te hanteren bij het ontwerp van uw woning. Deze welstandsnota kunt u vrijelijk inzien op het gemeentehuis. Voor de rest gelden er voor het bouwen van een houten huis exact dezelfde regels waaronder het Bouwbesluit als voor bijvoorbeeld een traditioneel te bouwen huis.
terug naar overzicht

6. Hebben gemeenten of welstand problemen met een houten huis?
In principe hebben gemeenten en/of welstandscommissies geen enkel probleem met een houten huis. Vaak wordt deze bouwvorm zelfs gepromoot o.a. in aansluiting met duurzaam bouwen. In principe is het zo dat voor houten huizen dezelfde regels gelden, zowel qua vormgeving als bouwtechnisch, als voor stenen huizen.
terug naar overzicht

7. Wat is de marktwaarde van een houten huis bij eventuele verkoop?
De marktwaarde van een houten huis is zonder meer goed te noemen. De “markt” ervaart een houten huis nog steeds als iets “exclusiefs” waar ook een goede prijs voor betaald wordt. Uiteraard is de uiteindelijke waarde afhankelijk van factoren zoals ligging, wat voor type woning, staat van onderhoud en natuurlijk niet te vergeten de prijzen van bestaande woningen in zijn geheel (is de vraagprijs voor de woning marktconform?).
terug naar overzicht

8. Moet een houten huis van binnen ook geheel van hout zijn?
Een misvatting is dat een houten huis ook van binnen geheel van hout moet zijn. Het is zelfs niet nodig dat het huis aan de buitenzijde volledig van hout is. Een combinatie van diverse bouwmaterialen is zeer goed mogelijk zowel technisch als ook esthetisch. U kunt hierbij denken aan stucwerk, metselwerk, zink etc.    
terug naar overzicht

9. Waarom past Finnla hoofdzakelijk verlijmd (gelamineerd) hout toe?
Verlijmen heeft als groot voordeel dat door het weghalen van onvolkomenheden, het zogenaamde upgraden, een veel betere en constantere houtkwaliteit te realiseren is.
Omdat bomen nu eenmaal niet tot in het oneindige doorgroeien, is het bouwmateriaal hout ook enigszins beperkt in zijn afmetingen. Om toch grote overspanningen en grotere diktes te kunnen realiseren is verlijmen (lamineren) een mogelijkheid. Dit betekent dat kleinere stukken hout (lamellen) verlijmd worden tot een in doorsnede en lengte groter stuk hout door middel van vingerlassen en verlijming.
terug naar overzicht

10. Behoort zelfbouw tot een reële mogelijkheid ?
Het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hierbij zijn twee zaken belangrijk. Te weten: beschikt u over voldoende tijd om uw woning geheel zelf te bouwen en beschikt u over enige technisch inzicht. Op het moment dat u beide vragen instemmend kunt beantwoorden is zelfbouw wellicht een welkome optie. Met zelfbouw kunt u wel al gauw enige tienduizenden euro’s besparen. Zelf bouwen betekent dat u onder begeleiding en assistentie van Finnla medewerkers uw gehele woning zelf gaat bouwen. Uiteraard bestaan er ook afgeleide uitvoeringsvormen zoals bijvoorbeeld casco bouw.
terug naar overzicht

11. Hoeveel tijd zit er tussen eerste schets en daadwerkelijke bouw?
Op dit moment dient u rekening te houden met een termijn van tenminste 6 maanden, waarbij natuurlijk geldt dat uitzonderingen de regels bevestigen. De meeste tijd wordt opgeslokt door de vergunning verlenende instantie, namelijk de gemeente waarin u gaat bouwen. Zij mogen 13 weken nemen om de bouwvergunning af te geven.
terug naar overzicht

12. Finnla verzorgt ook de bouw? Wat houdt dat in?
In dit opzicht is de Finnla aanpak vrij uniek omdat onze eigen bouwmaatschappij, Finnla Bouwconstructies B.V., onder andere alle door Finnla te realiseren bouwwerken bouwt.
Of het nu sleutelklare bouw betreft of casco bouw, u bent niet langer aangewezen op meerdere contractpartijen. Wij houden alle voorkomende werkzaamheden in één deskundige (Finnla)hand, zowel praktisch alsook juridisch. Zodoende sluit u elk risico op bijvoorbeeld miscommunicatie tussen leverancier en aannemer uit!
terug naar overzicht

13. Waar dien ik rekening mee te houden bij het kopen van een kavel?
Een van de belangrijkste zaken vormt uw woonwensen. Houdt u er rekening mee dat deze op de kavel gerealiseerd kunnen worden. U dient goed uit te zoeken welke eisen en randvoorwaarden de gemeente aan de woning stelt (bijvoorbeeld de Welstandsnota).
Uiteraard is ook de ligging en de situering ten opzichte van de zon belangrijk.
Houdt u ook zeker rekening met een aantal juridische zaken, zoals een 'schoongrondverklaring'. Over het algemeen is de bouwgrond die u koopt van bijvoorbeeld een gemeente al bouwrijp.
Het is wel zaak dit op voorhand te controleren. Indien u dit na aankoop zelf moet doen, kan dat voor een financiële tegenvaller zorgen. Informeer ook naar de lopende (bouw)plannen in de directe omgeving.
terug naar overzicht